Είδος Πολυτελείας τα Φροντιστήρια

7812439

Η επιβολή του μέγιστου ΦΠΑ στα Φροντιστήρια αποτελεί μια ακόμα πράξη εχθρική προς το Λαϊκό Σχολείο στο οποίο βρίσκουν πρόσβαση γνώσης τα παιδιά των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων … Τα Φροντιστήρια όπως και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αποτελούν μια καθολική και αδήριτη εκπαιδευτική προτεραιότητα και ανάγκη … Οι συντάκτες , πάντως , δεν πρέπει να αναζητηθούν εις την Εσπερία αλλά στην εγχώρια συμπλεγματική αντίληψη περί της Ιδιωτικής Παιδείας … Στο απυρόβλητο , λοιπόν , τα μαύρα ιδιαίτερα και στην εξόντωση η νόμιμη φροντιστηριακή αρωγή … Εξαιρούνται Ιδιωτικά Σχολεία και Κολέγια … Διαθέτουμε αποθέματα ψυχραιμίας όπως ακριβώς έχουμε απόλυτη την αίσθηση μιας κατάφωρης αδικίας … Εκφράζω την ευχή όλα αυτά να αποτελούν ένα τυπογραφικό λάθος ή να αποσυρθούν υπό την πίεση πολλών Συναδέλφων οι οποίοι παρενέβησαν στα κέντρα λήψης των αποφάσεων … Δεν έχω όμως την αυταπάτη ότι η αντίδραση ενός Κλάδου θα πρέπει να επαφίεται στον πατριωτισμό των μελών του και στην ατυχία του συλλογικού ελλείμματος … Τώρα χρειαζόμαστε τις Διεθνείς Συμμαχίες και παρεμβάσεις και τώρα χρειαζόμαστε ένα μέτωπο της Ιδιωτικής Παιδείας το οποίο να είναι αρραγές και να μην υποκινείται κατ’ εντολήν Ασχέτων για τη συγγραφή ανόητων επιστολών … Θα μπορούσα να τα γράψω όλα με το όνομά τους και να ενοχλήσω τις κατεστημένες αντιλήψεις … Η σκέψη , όμως , του Γενικού Λογιστηρίου που υπαγορεύεται από εκείνους τους “αντι-μνημονιακούς” που μας ήθελαν κλειστά τις Κυριακές είναι απλή … “Τι εισπράττω σήμερα από τα Φροντιστήρια και τι θα εισπράττω από αύριο με την επιβολή του 23% ;” Με αυτές τις λογικές η Χρεοκοπία του Κράτους θα αποτελειώσει και την ιδιωτική πρωτοβουλία προς όφελος της μαύρης οικονομίας … Θυμάμαι μια σκηνή από τον Διεθνή Τύπο των Φροντιστηρίων της μακρινής Καμπότζης στην οποία οι μαθητές εναποθέτουν στο έδρανο του Φροντιστή τα ωριαία δίδακτρα … Δεν απέχουμε από αυτήν την πραγματικότητα … Το εφαρμόζει άλλωστε από ετών μια “μαύρη” Φιλόλογος στην πόλη των Μεγάρων …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *