Πληγή τα Φροντιστήρια

Προσκαλώ τον Υπουργό μας που είναι και Δάσκαλος της Φυσικής να επισκεφθεί το Ελληνικό Φροντιστήριο … Έχει πολιτική υποχρέωση ως Προϊστάμενος της Παιδείας … Να μιλήσει με τους Μαθητές , τους Καθηγητές και να παρακολουθήσει το Φροντιστηριακό Μάθημα … Ίσως τότε πάψει να λέει αβασάνιστα ότι το Φροντιστήριο , ένα Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Φαινόμενο , είναι Πληγή … Όσο για τον Αναπληρωτή του , αυτός ανήκει σε αυτό που ο Γιάννης Πανούσης περιέγραψε ως “Η Αριστερά του Τίποτα” … Έγραψαν νόμο για τα Φροντιστήρια χωρίς να ρωτήσουν τους Φροντιστές …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *