Προς ΟΕΦΕ

backgrpresentation

Με αφορμή την αυριανή ανακοίνωση του Πολυνομοσχεδίου με το οποίο ρυθμίζονται σημαντικά ζητήματα του Νέου Εξεταστικού Συστήματος θεωρώ χρήσιμο να επαναφέρω μια Πρόταση … Προς ΟΕΦΕ … Το Εξεταστικό Σύστημα το οποίο εξαγγέλθηκε χρήζει σημαντικών διορθώσεων για να καταστεί λειτουργικό και για να αποφευχθούν και οι ανόητοι αποκλεισμοί και ο κίνδυνος δημιουργίας ζωνών υψηλού ανταγωνισμού … Οι εύστοχες παρατηρήσεις πολλών Συναδέλφων ας συντεθούν σε μια Συλλογική Πρόταση μετά από μια Ανοιχτή και σύντομη Εσωτερική Διαβούλευση … Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις μας ας κατατεθούν , και με υπόμνημα και δια ζώσης , στην Επιτροπή των Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο οποίο άμεσα θα πρέπει να απευθυνθούμε ως Ισότιμοι Κοινωνικοί Εταίροι της Παιδείας … Η θεσμική μας παρέμβαση με κάθε μέσο θα υπογραμμίσει το ρόλο μας και θα συμβάλει στην αποφυγή λαθών και τετελεσμένων , ορατών δια γυμνού οφθαλμού … Με Θεσμικό και Επίσημο τρόπο και Δημοκρατική , Εσωτερική Επικύρωση … Οι ατραποί των μοναχικών παρεμβάσεων και των non papers δεν ταιριάζουν στο Ελληνικό Φροντιστήριο το οποίο θα καταστεί , όπως σε κάθε μεταρρύθμιση , όχι μόνο Σταθμός Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού αλλά και το Λαϊκό Απογευματινό Σχολείο που υπηρετεί τη φιλοδοξία της Ελληνικής Οικογένειας να Σπουδάσει τα Παιδιά της … Ελπίζω η Πρότασή μου η οποία αποτελεί Κοινό Τόπο Όλων των Συναδέλφων να κατανοηθεί ως προς τη σοβαρότητά της και να μην απορριφθεί εκ νέου με τις συνήθεις τετριμμένες πρακτικές … Οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί Φροντιστές δεν μπορούν να απουσιάζουν από τη Θεσμική Διαβούλευση ούτε να υποκρύπτουν προτάσεις που δεν υπηρετούν την Παιδαγωγική , την Αξιοκρατία και εν τέλει το Αδιάβλητο το οποίο θα απειληθεί εν ονόματι της Ελεύθερης Πρόσβασης … Σε όσους θα σπεύσουν να προαναγγείλουν και να προδικάσουν το ανεπιθύμητο της παρουσίας μας υπάρχει ο Αντίλογος … Η Δημοσίευση των Θέσεων μας δεν θα αφήσει αδιάφορο κανένα …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *