Εξεταστικό Σύστημα Μιας Χρήσεως

εξεταστικο-1εξεταστικο2εξεταστικο3
Προχειρογραμμένο το Νέο Εξεταστικό … Ως κείμενο εργασίας επιδέχεται βελτιώσεων … Τα ερωτηματικά που προκύπτουν ; Νεοελληνική Γλώσσα μετά ή άνευ Λογοτεχνίας ; Ταυτίζεται η ύλη των Μαθηματικών της Θετικής με εκείνη των Μαθηματικών του Προσανατολισμού της Οικονομίας και της Πληροφορικής ; Με την Έκθεση στον αταίριαστο γάμο της Οικονομίας με την Πληροφορική γελάσαμε … Τραγικές προχειρότητες καθώς το draft είχε ξανά διαρρεύσει … Έτσι μας προέκυψε η σημερινή ανακοίνωση με σχετική προαναγγελία … Η Κοινωνιολογία στο δελτίο τύπου παρέμεινε με κόκκινο και εξαφανίσθηκε από τα Επιλεγόμενα … Η Φυσική περιορίζεται καθώς η Ένωσή μας δεν είναι αρεστή … Η Βιολογία υπάρχει παντού … Ως Λατινόφωνος Aromunen πανηγυρίζω για την επιβίωση των Λατινικών …. Διαβατήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών … Εξεταστικό Σύστημα μιας Χρήσεως … Η ιδέα πάντως 3 + 1 + 1 μπορεί να αποβεί πιο λειτουργική αν επαυξηθεί ο αριθμός των επιστημονικών πεδίων ή αν υπάρξουν κοινά τμήματα … Να δω τα μαθήματα βαρύτητας της Ψυχολογίας … Να σημειώσω ότι καμία προσμέτρηση της σχολικής επίδοσης δεν θα υπάρξει … Μετά θα μιλάμε για την απαξίωση του Λυκείου …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *