Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω

695472_10497359_838152989546950_32450778667855353_o

Για να ανατρέψουμε την καθημερινή μας λογική , η οποία μας εγκλωβίζει σε έναν μικρόκοσμο ιδεοληψιών και παρόμοιων ενεργειών που δεν επιλύουν τελικώς το πρόβλημα , ας αφήσουμε στην άκρη τα Συνέδρια των Πολιτικών Θέσεων και των Φροντιστηριακών Προθέσεων … Μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή την έρευνα της Palmos Analysis και την εξίσου ενδιαφέρουσα ανάλυσή της από τον κ. Παναγιώτη Ρεγκούκο στο Ιστολόγιό του … Το Ελληνικό Φροντιστήριο οφείλει να επανακαθορίσει την Επιχειρηματική του Στρατηγική … Όχι μόνο στο μείζον ζήτημα της Ιδιαίτερης Παραπαιδείας αλλά και στην κατεύθυνση της διεύρυνσης της παιδαγωγικής του απήχησης … Υπό αυτήν ακριβώς την έννοια οφείλουμε να τολμήσουμε ένα ανοιχτό συνέδριο στις απόψεις του σύγχρονου συνεργατισμού μηδέ των franchise συνεργασιών εξαιρουμένων … Η εσωτερική δαιμονοποίηση των σύγχρονων μορφών της επιχειρηματικότητας περιορίζει τον ορίζοντα της επιβίωσής μας … Και αν τα Ιδιαίτερα Μαθήματα αποτελούν ένα προνομιακό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας γιατί ο Φροντιστηριακός Χώρος να μην νομιμοποιήσει την ύπαρξή του κατά το γαλλικό ή το αγγλικό πρότυπο ; Αντί τετριμμένων συνελεύσεων με μονολόγους Σοφιστών και Προφητών μπορούμε να τολμήσουμε … Η ποιότητα των ερευνών αλλά και των παρεμβάσεων , στις οποίες παραπέμπει το σημερινό μας σημείωμα , αποδεικνύει το βάθος των σκέψεων και τους ορίζοντες της ανάπτυξής μας … Κανένα Εξεταστικό δεν θα μας σώσει και καμία Ελεύθερη Πρόσβαση δεν θα μας Εξαφανίσει … Για να γίνουν πράξη όλα αυτά θα πρέπει να υπερβούμε την καθημερινότητά μας και το προσωπικό μας προαύλιο … Πέρα λοιπόν από τα Συνέδρια των Θέσεων και της Διδακτικής , Εδώ και Τώρα θα πρέπει συντεταγμένα να ανοίξουμε τη συζήτηση … Διαφορετικά , θα υπερισχύσει το … Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *