Προσομοίωση Εξετάσεων 2015

10389618_773971666018422_6095003142693493913_n
Οι μαθητές της , από κάθε γωνιά της χώρας, κάθε μεσημέρι της ημέρας της εξέτασης θα έχουν πρόσβαση, μέσω του διαδικτύου, στα θέματα της Προσομοίωσης Εξετάσεων, προκειμένου να ασκηθούν κατ’ οίκον και για προκαθορισμένο χρόνο. Συγκεκριμένα, τα θέματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας την ημέρα της εξέτασης, στις 15.00 ακριβώς. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου θα πρέπει να αφιερώσουν ένα τρίωρο στην επεξεργασία των απαντήσεων και στη διατύπωση των λύσεων. Οι μαθητές της Α΄ και της Β΄Λυκείου θα ασκηθούν για ένα δίωρο. Στις 19.00 της ημέρας της εξέτασης, θα αναρτώνται οι αναλυτικές απαντήσεις των θεμάτων μαζί με οδηγίες αυτοδιόρθωσης … (www.poukamisas.gr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *