Νεότερα περί των Εξετάσεων

assets_LARGE_t_942_43970701
Επιβεβαιώνεται από την σημερινή Ημερησία το εξεταστικό σενάριο …. Το μείζον βεβαίως είναι η επιχειρηματική μας ηθική και όχι το όποιο εξεταστικό … Κανόνες λογικών φόρων και Συμβάσεις στο πνεύμα της λιτότητας των διδάκτρων… Για να μην οδηγείται ο Δάσκαλος Φροντιστής ούτε στην φοροδιαφυγή ούτε στην εισφοροδιαφυγή … Οι συνελεύσεις έχουν καθυστερήσει όμως κάλιο αργά …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *