Η Νέα Ύλη και Αντιύλη της Φυσικής

Albert_Einstein_1979_USSR_Stamp

Η κβαντική κρυπτογραφία των αναλυτικών προγραμμάτων αποκαλύπτεται Σύντροφοι … Μαθαίνω από αξιόπιστο μήνυμα ότι η διάρθρωση της Ύλης στην τελευταία τάξη του Νέου Λυκείου έχει ως ακολούθως : Κεφάλαιο 1 , Πεδία ! Βαρυτικό , Ηλεκτρικό και Μαγνητικό ! Κεφάλαιο 2 , Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή και Εναλλασσόμενα ! Κεφάλαιο 3 , Σχετικότητα ! Κεφάλαιο 4 , Κβαντομηχανική ! Ορμή , Στροφορμή και Μηχανική του Στερεού Σώματος στην Β΄ Λυκείου μαζί με την Θερμοδυναμική … Η πρόταση καταφθάνει στο Υπουργείο και στην αρμόδια Διεύθυνση … Η διαβούλευση θα συνεχισθεί … Οι Συγγραφικές Ομάδες επί το Έργο … Ες Αύριον τα Σπουδαία … Ενάντια στην Κρυψίνοια και την Κρυπτογραφία του Ανόητου … Διαύγεια … Η νέα ύλη και αντιύλη της Φυσικής δεν αποτελεί κρατικό μυστικό …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *