Ελεύθερη Πρόσβαση

3-papanagnoy

Η δημοσκοπική άνοδος της Αριστερής Αντιπολίτευσης η οποία μεταφράζεται πλέον ως “θετική ψήφος” των πολιτών και γεννά τη βεβαιότητα μιας νέας διακυβέρνησης , μας υποχρεώνει να ξεσκονίσουμε τα πολιτικά περί της Παιδείας κείμενα  του ΣΥΡΙΖΑ … Χωρίς συντεχνιακές προκαταλήψεις  και τα μηχανικά πολιτικά ανάλογα του παρελθόντος … Το 2014 δεν είναι 1981 … Το πρώτο θέμα της Παιδείας και της Κοινωνίας θα είναι η περιώνυμη και πολιτικά ευπώλητη Ελεύθερη Πρόσβαση … Μελέτησα και ερεύνησα με προσοχή τι υποκρύπτουν οι γενικότητες των προγραμμάτων … Ένα είναι βέβαιο … Οι επερχόμενοι δεν θα είναι καθόλου φιλικοί με την Ιδιωτική Παιδεία … Θα απαιτήσουν – και ορθώς θα πράξουν – την νομιμότητα και θα διατυμπανίσουν επί το λαϊκότερο την Ελεύθερη Πρόσβαση … Δεν επιβάλλω την ημερήσια διάταξη του κλάδου όπως μου καταμαρτυρούν άσπονδοι φίλοι … Απλά υπογραμμίζω ότι Συντεταγμένα και Δημόσια πρέπει να προετοιμασθούμε με θέσεις πειστικές και προτάσεις ρεαλιστικές … Ο Φροντιστηριακός Χώρος ως Παράλληλο Λαϊκό Σχολείο έχει Δυνάμεις και Επιχειρήματα … Η ΟΕΦΕ έχει το Λόγο …  Παραθέτω ένα απόσπασμα των επίσημων θέσεων και δεν θα αναφερθώ , προς στιγμή , σε προθέσεις ρομαντικών και ακραίων “επαναστατών” οι οποίες εκφέρονται ιδιωτικώς …Το έργο της ανάρτησης είναι του James Ensor … ένας πρόδομος του ντανταϊσμού … “Η είσοδος του Χριστού στις Βρυξέλλες” , 1888 … και το επίγραμμα “Ζήτω ο Σοσιαλισμός”… Ευλογημένος ο Ερχόμενος …

“Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υπηρετεί το βασικό του πρόταγμα, δηλαδή την κατοχύρωση του καθολικού δικαιώματος των πολιτών στη δημόσια γενική παιδεία , και αποσκοπεί τελικά σε μια παιδεία χωρίς ταξικούς φραγμούς . Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι ζήτημα τεχνικό , αλλά , καθώς συναρτάται με την συνολική εκπαιδευτική πολιτική , επηρεάζει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ενώ εκφράζει τις σχέσεις παιδείας και κοινωνίας . Η ελεύθερη πρόσβαση προϋποθέτει μετατόπιση της προτεραιότητας από μια διαδικασία που υποτίθεται πως μετρά και καταγράφει τις ικανότητες των μαθητών σε μια διαδικασία που αναπτύσσει αυτές τις ικανότητες στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Η πρόταση για ελεύθερη πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

-Καταργεί τον σημερινό χαρακτήρα του λυκείου ως μηχανισμού «προγύμνασης» για την πρόσβασή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

-Αναβαθμίζει τον μορφωτικό ρόλο του λυκείου , απελευθερώνοντας το από τις εισαγωγικές εξετάσεις ,

-Απαλλάσσει την οικογένεια από δαπάνες για φροντιστήρια … “

Δείτε αναλυτικά τα κείμενα …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *