Επάρατη Παραπαιδεία

717742_tavitian-skyros_-32-

Δύο Συνάδελφοί μας γράφουν αναφορικά με την Επάρατη Παραπαιδεία η οποία φταίει πάντα έν Ελλάδι … Μιχάλης Δημητρακόπουλος έν Καλάμαις και Άρης Ιωαννίδης έν Βόλω γράφουν θέσεις και αντιδρούν … Ο Μιχάλης επισημαίνει μεθοδικά τις αντιφάσεις του “Ποταμού” ενώ ο Άρης ορίζει την αληθινή παραπαιδεία …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *