Ταξική Παιδεία

14s26paideia-thumb-large
Υπάρχει τρόπος εξορθολογισμού και ζυγοστάθμισης των παραπάνω αποτελεσμάτων ; Εμείς επιμένουμε στην εξατομικευμένη χρηματοδότηση με διατακτικές και vouchers … Θα ακούσουμε αριστερές λύσεις ή μαοϊκές γενικότητες περί της μορφωτικής επανάστασης της ομοιόχρωμης φόρμας … Οι Σύντροφοι της Επιτροπής Παιδείας που ονειρεύονται την εξαφάνιση της αποτελεσματικής Ιδιωτικής Παιδείας ας αναλογισθούν τίνι τρόπω θα βελτιώσουν το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα … Χωρίς τις ηλίθιες γενικότητες της ξύλινης γλώσσας …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *