Ιάκωβος Αθανασιάδης Φροντιστής & Δάσκαλος


Εκδήλωση Συλλόγου Φροντιστών Θράκης από oefe_videos
Τον εξαίρετο Δάσκαλό μας Ιάκωβο Αθανασιάδη τίμησε ο Σύλλογος των Φροντιστών της Θράκης και η Ομοσπονδία μας . Παράδειγμα ήθους και συλλογικού πνεύματος ο Ιάκωβος δίνει πάντα τον τόνο της μετριοπάθειας και της σωφροσύνης . Μια σπουδαία διαδρομή ενός δια βίου Φροντιστή τιμήθηκε από τον πιο δύσκολο κριτή των ανθρώπινων πράξεων … Τους ανθρώπους του Σιναφιού μας , τους Φροντιστές της Θράκης που είναι Όλοι τους παιδιά του ! Μπράβο Δάσκαλε !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *