Λατινικά & Χημεία

Η κα. Μαρία Κανιάρη μαζί με τις ευχές της για επιτυχία επισημαίνει για το αυριανό διαγώνισμα των Λατινικών: «Στο μάθημα της Λατινικής γλώσσας μελετώ χωρίς διακρίσεις τη μετάφραση όλων των κειμένων. Επίσης, αναγνωρίζω μία δευτερεύουσα πρόταση από κάθε είδος. Προσέχω τα ρήματα με ιδιαίτερο σχηματισμό reseco(49), orior(48) κτλ. Ελέγχω τα φαινόμενα που διδάχθηκα στη Β’ Λυκείου: αλληλοπάθεια, αυτοπάθεια, εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο, άρση λατινισμού». Στο μάθημα της Χημείας της Θετικής κατεύθυνσης ο Χημικός κ. Παναγιώτης Κουβουτσάκης εύχεται επιτυχία και επισημαίνει: «Η θεματοδοσία δεν θα έχει ιδιαίτερες δυσκολίες και παγίδες. Το ρυθμιστικό διάλυμα μεθανικού οξέος και μεθανικού νατρίου θα οξειδωθεί από όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου, στη θεωρία να μην ξεχάσετε πώς μεταβάλλεται η Kw με τη θερμοκρασία και βεβαίως η συνήθης αραίωση διαλύματος ασθενούς οξέος και πώς συνακόλουθα μεταβάλλονται τα mol των ιόντων του οξωνίου».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *