ΑΟΔΕ Βιολογία Λογοτεχνία

Στο πολύπαθο ΑΟΔΕ τα θέματα θα καλύπτουν ολόκληρη την ύλη. Για μια καλή επανάληψη της τελευταίας στιγμής μην παραλείψετε δύο σπουδαία διαγωνίσματα : το περσινό των Επαναληπτικών και το φετινό της Τελικής Προσομοίωσης του Ομίλου. Αναζητήστε τα στο διαδίκτυο. Για τη Λογοτεχνία η έμπειρη καθηγήτριά μας κα. Στράντζαλη δεν παραλείπει τους συσχετισμούς της θεματοδοσίας με το αντίστοιχο θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας ! Το ’12 είχαμε την Τέχνη και τον Καβάφη για την Τέχνη , το ’13 το Περιβάλλον και τη Φυσιολατρία του Σολωμού και φέτος αν τηρηθούν οι αντιστοιχίες ο Ανθρωπισμός παραπέμπει ευθέως στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς του Ιωάννου ! Να μην ξεχάσουμε και το Αμάρτημα της Μητρός μου … Έτος Πεζών και όχι Ποιημάτων λένε οι ειδικοί . Ίδωμεν … Στη Βιολογία της Κατεύθυνσης η ελάφρυνση δεν θα απαλείψει μερικά θέματα … Τα Ζευγώλεια αντί … SOS είναι τα διαγονιδιακά φυτά , οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες, η ινσουλίνη, ο καρυότυπος και η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης . Επιτυχία σε όλους !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *