Ευχές Επιτυχίας

HotNews

Με μια εντυπωσιακή συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ολοκληρώθηκαν χτες οι αρχαιρεσίες στον Σύλλογο των Φροντιστών της Αττικής. Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ήδη αναρτηθεί . Εμείς δίνουμε ευχές επιτυχίας σε όλους όσους εκλέχτηκαν αλλά και σε εκείνους που συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες ως υποψήφιοι . Στα πλεονεκτήματα της διαδικασίας των εκλογών είναι ασφαλώς το γεγονός ότι πολλοί νέοι συνάδελφοι ήρθαν σε επαφή με τον Σύλλογο και την Ομοσπονδία . Ευελπιστούμε η αριθμητική συσπείρωση , η οποία έχει σε μερικές περιπτώσεις δόσεις οικογενειακής υπερβολής , να μεταφραστεί τελικά σε μια συνάθροιση δυνάμεων για την έξοδο από την κρίση . Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη των συμβουλίων θα πρέπει να είναι το Φροντιστήριο ως μια Επιχείρηση με προβλήματα επιβίωσης . Υπό αυτήν ακριβώς την προϋπόθεση , οι συναθροίσεις παλαιών και νέων μελών θα χτίσουν μια νέα φροντιστηριακή συνείδηση . Επιτυχία σε ένα δύσκολο έργο .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *