Ρομαντικοί Βροχοποιοί & Ανεπιθύμητοι Μετεωρολόγοι

the-rainmaker

Υπάρχει Συλλογική Στρατηγική για την συντεταγμένη έξοδο από την κρίση της μικρομεσαίας Φροντιστηριακής Εκπαιδευτικής Επιχείρησης ; Φοβάμαι πως όχι … Οι προσωπικές επιλογές του καθενός μας δεν συνιστούν Συλλογική Θέση ικανή να μας βγάλει από τα αδιέξοδα του παρόντος … Κανένα προσωρινό ΕΣΠΑ , καμία απόσυρση των μητρώων και ουδεμία Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση θα σώσει το Φροντιστήριο αν δεν αναθεωρήσουμε την δομή , το μέγεθος των υπηρεσιών μας . Ο ιδιωτικός τομέας στην χώρα μας θα συνεχίσει να υφίσταται την υπερφορολόγηση ενός τεράστιου σοβιετικού κράτους που θα μοιράζει το πενιχρό του πλεόνασμα με προεκλογικά επιδόματα … Οι Φροντιστηριακές Επιχειρήσεις με την μορφή που έχουν σήμερα είναι Προβληματικές . Για να επιβιώσουν Φοροδιαφεύγουν και Εισφοροδιαφεύγουν … Απέναντι στην καταιγίδα που επέρχεται απαιτούνται εδώ και τώρα ο Εμπνευσμένος Συνεργατισμός , η Μετρήσιμη Ποιότητα και η Απόλυτη Νομιμότητα με απαράβατους κανόνες  θεμιτού ανταγωνισμού και πρακτικές Αυτορύθμισης … Υπηρετούνται αυτές οι Αρχές από τους ρομαντικούς Βροχοποιούς των Συλλογικών Δράσεων ή Λιθοβολούμε τους … ανεπιθύμητους Μετεωρολόγους !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *