Ιστός Δια Βίου Μάθησης

map-world-network-cobweb-globalalisierung_121-63771

Με πυρήνα επώνυμους Φροντιστές από ολόκληρη την Ελλάδα συγκροτήθηκε ο Ιστός των Κέντρων δια βίου μάθησης με σκοπό τη δικτύωση των φορέων και την αναγνώριση των εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών . Με τη κίνηση αυτή ο Φροντιστηριακός χώρος διευρύνει το πεδίο των παρεχόμενων υπηρεσιών τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία ο μετασχηματισμός του τεράστιου πληθυσμού της ανεργίας απαιτεί κατάρτιση , επανακατάρτιση και επιμόρφωση . Η ταπεινή μας άποψη ήταν και παραμένει ότι τα Κέντρα δια βίου μάθησης θα έπρεπε να εκπροσωπηθούν μέσω της Ομοσπονδίας των Φροντιστών καθώς πολλοί Συνάδελφοι εξέλαβαν τη μυστικότητα της συγκρότησης ως μια διαιρετική κίνηση . Από την άλλη μεριά αντλώντας διδάγματα από την ιστορία της Ο.Ε.Φ.Ε. οι εμπλοκές με παρόμοιους οργανισμούς μόνο προβλήματα επέφεραν . Σε κάθε περίπτωση εμείς χαιρετίζουμε τη δημοσιοποίηση της ιστοσελίδας www.istos.org.gr η οποία θα λειτουργήσει ως ενημερωτική πύλη αυτού του νέου πεδίου δράσης . Η προτροπή μας εξακολουθεί να είναι το άνοιγμα των Φροντιστηριακών υπηρεσιών σε κάθε κατεύθυνση με στόχο την μετεξέλιξη των Φροντιστηρίων σε πολυχώρους εκπαίδευσης και κατάρτισης . Το νέο θεσμικό πλαίσιο προσφέρεται και το voucher επέρχεται … Καλοτάξιδος επομένως ο Ιστός και ας αναρτηθεί ως link στην Ο.Ε.Φ.Ε.  … Δεν χρειάζεται να κρύβουμε θεσμούς και προθέσεις … Υπάρχει ωστόσο μια “συνδικαλιστική” ανακολουθία μερικών που πολεμούν τις αλυσίδες τις οποίες δικαιωματικά ονειρεύονται  , αλλά δεν την σχολιάζουμε  !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *