Ποια Θέματα Κληρώνουν

lessongraphicweb

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το υπουργείο Παιδείας απέστειλε προς τα Λύκεια τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού … (πηγή www.esos.gr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *