Ξεναγοί

αρχείο λήψης (1)

Απόφοιτοι θεωρητικών σχολών που πλήττονται από την ανεργία μπορούν να αποκτήσουν ένα επιπλέον εφόδιο στην αγορά εργασίας . Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας , Ιστορίας , Ιστορίας και Αρχαιολογίας , Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας , Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής πέρα από τη δυνατότητα εργασίας σε μουσεία , αρχαιολογικούς χώρους , φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και ως ξεναγοί . Αυτή την περίοδο υλοποιείται από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 60 ημερών . Το κόστος του προγράμματος κυμαίνεται από 668 έως 890 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που θα πάρουν μέρος (30-40) και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι από τις 26 Φεβρουαρίου έως και τις 12 Μαρτίου . Το news.gr παρουσιάζει με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων όσα θα ήθελαν να μάθουν οι υποψήφιοι για το εν λόγω πρόγραμμα …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *