Περί των Βλάχων


Ο Βασίλης Νιτσιάκος , Βλάχος από το Ντένισκο , Καθηγητής της Κοινωνικής Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , προλογίζει το βιβλίο του Φιλολόγου Τάκη Γκαλαΐτση στην Βέροια και αναφέρεται στην καταγωγή του Πολιτισμού των Βλάχων καταδικάζοντας τον ακραίο λόγο των … Εθνικών .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *