Προσομοιώσεις Εξετάσεων

2014-afissa

Η προσομοίωση είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος στην οποία ο νέος καλείται να βιώσει μια κατάσταση που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον με παράγοντες , όμως, ελεγχόμενους στη φάση της άσκησης . Η προσομοίωση χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης που είναι αποδεκτή διεθνώς , αλλά και στη χώρα μας , σε σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα όχι μόνον στο χώρο της εκπαίδευσης , αλλά και στο χώρο της εργασίας . ( ένα παλαιό μας άρθρο τα Πέτρινα Χρόνια … )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *