Μητρώα Μαθητών & Φροντιστών

2013GAW-SLOGAN-EN

Ο φίλτατος Νίκος Αυλωνίτης , στην αυγή του νέου έτους , μας πληροφορεί ότι δεν είναι πια υποχρεωτική η τήρηση του μητρώου των μαθητών ! Στο καλάθι των αχρήστων η κεκτημένη γνώση της ευλαβικής τήρησης του περίφημου Μητρώου των Μαθητών για το οποίο χύθηκε μελάνι άρθρων επί άρθρων , έγιναν ειδικά αφιερώματα στο ιστορικό περιοδικό μας τα “Φροντιστηριακά Δρώμενα” και διοργανώθηκαν άπειρα σεμινάρια ανά την χώρα … Κατανοητή η ανάγκη της απλοποίησης και της κατάργησης των γραφειοκρατικών στερεοτύπων του φορολογικού κώδικα τα οποία εμποδίζουν ενίοτε την ευελιξία την τιμολόγηση , τον επιμερισμό των ετησίων διδάκτρων και υποκρύπτουν κινδύνους τυπικών παραβάσεων … Με δεδομένη όμως την εκτεταμένη φοροδιαφυγή που συντελείται στον φροντιστηριακό χώρο η απουσία του Μητρώου αφαιρεί από τις ελεγκτικές αρχές μια σημαντική και συστηματική βάση ελέγχου των εγγεγραμμένων μαθητών και του καθεστώτος των “μισών αποδείξεων” … Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των καταβαλλομένων διδάκτρων δεν επαρκούν … Επιπροσθέτως το “Μαθητολόγιο” έχει νόημα σημαντικού αρχείου οικονομικής λειτουργίας κάθε νόμιμης επιχείρησης και για τον λόγο αυτό ο Νίκος προτείνει την διατήρησή του ! Στις ανοιχτές οικονομίες της φορολογικής κοινωνικής συνείδησης δεν απαιτούνται ασφαλώς Μητρώα και πολυδαίδαλοι Κώδικες ! Εμείς ωστόσο χρειαζόμαστε Μητρώα νομίμων Μαθητών και μια σύγχρονη περιγραφή της επαγγελματικής και επιχειρηματικής μονογραφίας των Φροντιστών χωρίς επικίνδυνους διαχωρισμούς ! Δεν υπάρχουν “μικροί” , “μεγάλοι” και … “ενδιάμεσοι” . Δεν υπάρχουν “μοναχικοί παραδοσιακοί παντοπώλες ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών” , “εμπορικοί συνεργάτες απρόσωπων super market” και οι “ενδιάμεσοι των οικογενειακών δικτύων” … Δεν υπάρχουν “τεχνολογικοί του διαδραστικού πίνακα” , “τεχνοφοβικοί οπαδοί της λευκής κιμωλίας στον μαυροπίνακα” και “αιρετικοί που κάνουν μάθημα στο τραπέζι” … Δεν υπάρχουν την εποχή της συστέγασης “ξενόγλωσσοι” , “αλλόγλωσσοι” και “λάτρεις των προγραμμάτων της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης” που πρέπει να συνασπισθούν … Ο χώρος της ιδιωτικής παιδείας σε όλες τις εκφάνσεις τους χωράει Όλους και οφείλει να είναι ανοιχτός χωρίς δασμούς και ρήτρες στην διακίνηση ιδεών και αγαθών … Ευχής έργο και ένα Επιμελητήριο της Ιδιωτικής Παιδείας στο σύνολό της … Όταν το πρότεινε κάποτε ο Γιάννης Τσαρπαλής ανακάλυψα ότι μερικοί από εμάς ήταν υπέρ της ιδιωτικής δευτεροβάθμιας και ενάντια στην ιδιωτική τριτοβάθμια … Άλλωστε η ομογενοποίηση των Πολυχώρων Εκπαίδευσης και Σχολείων επέρχεται ανεξάρτητα από την προσωπική θέση , στάση και θέληση του καθενός μας … Χωρίς μάλιστα να εξαφανίσει καμία ποιοτική αντιπρόταση μικρών και ευέλικτων δομών … Η μετάβαση των σχημάτων του παρόντος που δοκιμάζονται , στην νέα εποχή είναι υπόθεση ασφαλώς των ιδίων … Απαιτεί όμως και μια συλλογική στρατηγική διεξόδου την οποία ενστερνίζονται ευτυχώς όλοι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του κλάδου μας που υπηρετούν το κοινό των Φροντιστών με προσωπικές θυσίες σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία … Στα Μητρώα των Μαθητών και των Φροντιστών πρέπει να εγγράφονται Όλοι όσοι Διδάσκονται και Διδάσκουν !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *