Παιδαγωγικό & Εμπορικό Φροντιστήριο

imagesO4NXA1DD

Παράταση διετίας φαίνεται να δίνει η Τουρκική Κυβέρνηση στη λειτουργία των dershane . Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού είναι το δίδαγμα μιας ιστορίας που αποτελεί και εθνική μας επιταγή ως κατάλοιπο της Τουρκοκρατίας . Η εφημερίδα  New York Times σε μια ανάλυσή της μας δίνει ωστόσο την σκιώδη πολιτική πλευρά της απαγόρευσης . Στην εγχώρια φροντιστηριακή πραγματικότητα οι ανακατατάξεις είναι ραγδαίες . Συγχωνεύσεις μικρών δικτύων, προσχωρήσεις σημαντικών και ιστορικών μονάδων σε φροντιστηριακές αλυσίδες και αρκετές προσπάθειες αναζήτησης συνεργασιών με οικονομίες κλίματος συνεχίζονται . Η Διοίκηση της Ο.Ε.Φ.Ε. μετά την ιδιαίτερη επιτυχία των Σεμιναρίων της Διδακτικής στις Σέρρες καθιερώνει σε ετήσια φθινοπωρινή βάση ένα σπουδαίο εγχείρημα . Η Προσομοίωση έχει ήδη ξεκινήσει τη συγκρότηση των επιτροπών της και στις αρχές του Γενάρη θα ανοίξει η διαδικασία των εγγραφών . Πολλά ηχηρά ονόματα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης εντάσσονται σε δίκτυα και αλυσίδες φροντιστηρίων καθώς η συστέγαση είναι πλέον νόμιμη . Η αντίδραση βέβαια είναι αμφίδρομη … Αρκετά φροντιστήρια έχουν ήδη προσθέσει στη λειτουργία τους προγράμματα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης . Η κινητικότητα αυτή προκαλεί μία λογική και “προεκλογικά” αναμενόμενη αμηχανία σε όλους ακόμα και στη συντεταγμένη μας έκφραση . Η δημιουργία πολλών δομών ολοκληρωμένων υπηρεσιών και η θεαματική ανάπτυξη των αλυσίδων τροφοδοτούν το λόγο και τον αντίλογο των αντιπαραθέσεων. Κάποτε το αντίπαλο δέος των περιφερειακών φροντιστηρίων ήταν τα μεγάλα κεντρικά φροντιστήρια , τα οποία ήταν αποκλεισμένα από τις συλλογικές διαδικασίες , τώρα επιχειρούμε να ανακαλύψουμε τον “κλαδικό εχθρό” στα δίκτυα και τις αλυσίδες . Η δική μας πάγια θέση  την οποία όλοι ανεξαιρέτως πανθομολογούν και ομνύουν είναι απλή : νομιμότητα , ποιότητα και συνεργατισμός . Ατυχώς αυτό το τρίπτυχο της λογικής μεταφράζεται ενίοτε σε γραφικούς και αθέμιτους “αποκλεισμούς” που επιχειρούν να θέσουν διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο “παιδαγωγικό” και το “εμπορικό” . Σεβαστές οι απόψεις όλων και ακόμα πιο αναγκαία η ενότητα η οποία σφυρηλατείται με την  κοινή δράση όλων … Η βολική “αποποίηση” των ευθυνών στα δύσκολα πρέπει να αντικατασταθεί από την τολμηρή εφαρμογή των κανόνων της συλλογικής αυτορύθμισης … Το “μικρό” Φροντιστήριο μέσα στην καταιγίδα της κρίσης του κρατισμού δεν χρειάζεται καλοπροαίρετους , προφανώς , πλην όμως αυτόκλητους προστάτες … Η δοκιμαζόμενη Φροντιστηριακή Επιχείρηση χρειάζεται  ριζοσπαστικές προτάσεις επιβίωσης … Κοντά στα Σπουδαία Συνέδρια της Διδακτικής μας Υπεροχής μπορούμε να τολμήσουμε ένα Συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα  στην Εκπαίδευση … Μέσα σε αυτήν την πρωτόγνωρη διάλυση θα έπρεπε να ήταν ένα κύριο μέλημα … Το έχουμε προτείνει κατ΄επανάληψη με τον κίνδυνο να γίνουμε γραφικοί …  Η Ένωση των Φυσικών και των Μαθηματικών τόλμησε να μας δώσει βήμα και τραπεζάκι … Το Σαββατοκύριακο στην Λάρισα και στην Θεσσαλονίκη θα αναπτύξω σε ακροατήρια νέων καθηγητών προτάσεις νομιμότητας , ποιότητας  και συνεργατισμού με έμφαση στην συνύπαρξη του παιδαγωγικού και του εμπορικού … Ο καθένας δικαιούται να υπερασπίζεται το παιδαγωγικό και εμπορικό του μοντέλο με επίγνωση ότι στις ανοιχτές και νόμιμες αγορές ανθεί η ποικιλομορφία και η πολυχρωμία των αναρίθμητων διαδρομών που οδηγούν στην  γνώση …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *