Ευρηματικοί Δάσκαλοι


Ο Κώστας Παπαγιαννούλης είναι ένας Ευρηματικός Δάσκαλος της Φυσικής στο Ελληνικό Φροντιστήριο . Το ιστολόγιο παρουσιάζει την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή του στο Σεμινάριο των Σερρών η οποία αποδεικνύει την δύναμη των μέσων …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *