Πρόγραμμα Σεμιναρίων Διδακτικής

oefe_seminario_didaktikis_afisa

Το πρόγραμμα των Σεμιναρίων Διδακτικής της συντεταγμένης μας έκφρασης στην πόλη των Σερρών στις 23 & 24 Νοεμβρίου αναρτήθηκε στην ειδική σελίδα την οποία δημιούργησαν τα δραστήρια μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής . Μαθηματικοί , Φυσικοί και Φιλόλογοι από Πανεπιστήμια , Σχολεία και Φροντιστήρια θα εισηγηθούν και θα συζητήσουν χρήσιμες διδακτικές προσεγγίσεις πολλές από τις οποίες χρησιμοποιούν με δυναμικό τρόπο τις νέες τεχνολογίες . Ως Δάσκαλοι των Φροντιστηρίων είμαστε βέβαιοι ότι η καλή προετοιμασία φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα . Η επιτυχία ως εκ τούτου προεξοφλείται και η επιβράβευση όσων μόχθησαν εμφανώς ή αφανώς είναι μια ελάχιστη ηθική ανταμοιβή . Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *