Η Καρτελοποίηση των Διδάκτρων και Άλλα Τινά

mario-miranda-black-market

Η “καρτελοποίηση” των διδάκτρων , η οποία πολλάκις ανακοινώνεται και συλλογικώς και δια του τύπου , τιμωρείται δικαίως βάσει των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού . Τα “μαύρα” ιδιαίτερα και οι “μισές” αποδείξεις , τις οποίες μάλιστα μερικοί “επαγγελματίες” με περισσή αφέλεια ανακοινώνουν ακόμα και στο παρθενικό τηλέφωνο των ενδιαφερομένων , παραμένουν ωστόσο ανεξέλεγκτοι και άδικοι κανόνες της “αγοράς” . Τα καταφανώς προκλητικά και ψευδή ποσοστά των επιτυχόντων που αναγράφονται στα φροντιστηριακά φυλλάδια και στους διαδικτυακούς τόπους αιωρούνται κάθε χρόνο ως αιθαλομίχλη παραπλάνησης των ελάχιστων αφελών που απέμειναν … Τα εικονικά μαύρα ωρομίσθια και η συστηματική εισφοροδιαφυγή με την αφελή ενίοτε συναίνεση των συνεργαζομένων καθηγητών συμπληρώνουν την εικόνα μιας διαλυμένης αγοράς που τιμωρεί τους συνεπείς … Οι προτεινόμενες λύσεις ; Λύσεις συλλογικής αυτοδικίας και αυτοπροστασίας … Είναι αφελές να περιμένουμε από το διεφθαρμένο Κράτος και τις Επιτροπές Ανταγωνισμού λύσεις στα προβλήματα του χώρου μας και την επιβολή των νόμων . Οι δικές μας μικρές Συντεχνίες των Φροντιστών μπορούν να επιβάλουν την πλήρη νομιμότητα των συναλλαγών και να προβάλουν στην κοινωνία το Ήθος των Νομίμων . Η παραοικονομία ενδημεί και εντός και εκτός των “τειχών” … Η αποτελεσματική μάλιστα καταπολέμηση της “μαύρης” παιδείας των ιδιαιτέρων έχει ως πρώτιστη προϋπόθεση την εντός των τειχών νομιμότητα … Μόνο αν αισθανθούμε στο ακέραιο νόμιμοι θα αποκτήσουμε το ηθικό πλεονέκτημα να αναμετρηθούμε με κάθε επίορκο και κάθε ανομία του αθέμιτου ανταγωνισμού … Να προσθέσω και κάτι τελευταίο γιατί συχνά χάνουμε τον προσανατολισμό μας . Δεν υπάρχει Σύντροφοι η απειλή των νόμιμων συνεργασιών αλλά ο κίνδυνος να αποδεχθούμε το τέλος της νομιμότητας …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *