Η Επιχειρηματική Νομιμοποίηση των Φροντιστηρίων

Nomos4000

Το Ελληνικό Φροντιστήριο , σε ποικίλες εκδοχές , Κρατικό , Ιδιωτικό , Κοινωνικό , Συνεταιριστικό , Μετοχικό και Πολυμετοχικό , σε χαλεπούς καιρούς , αποδεικνύει την εκπαιδευτική του αναγκαιότητα και αξία . Ουδείς πλέον το αμφισβητεί και όλοι προστρέχουν στις υπηρεσίες της Απογευματινής Παιδείας … Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον , παιδαγωγικό και επιχειρηματικό , την πορεία 10 νέων Φροντιστηρίων του Ομίλου μας που εισέρχονται με αξιώσεις επιτυχίας στον ανταγωνισμό της αγοράς με πιστοποιημένες δομές συνεργατισμού και νομιμότητας . Παρατηρώ επιπροσθέτως πολλά νέα αυτόνομα Φροντιστήρια που κέρδισαν το μαθητικό κοινό με δυναμικά καθηγητικά σχήματα και καινοτόμα προγράμματα . Ανακαλύπτω καθημερινά την διάθεση της δημιουργικής ρήξης και της μετεξέλιξης σε πολλά σχήματα που συναθροίζουν την στασιμότητα και την κόπωση δεκαετιών . Θλίβομαι για τα Φροντιστήρια σπουδαίων Δασκάλων και καλών Φίλων που αναστέλλουν την λειτουργία των μονάδων τους . Ενοχλούμαι βαθύτατα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό εκείνων που δεν εκδίδουν στο ακέραιο τις αποδείξεις της κοινωνικής τους υποχρέωσης … Σε μια αγορά διδάκτρων κάτω του κόστους με πενιχρές και εικονικές αντιμισθίες καθηγητών , τις οποίες μερικοί επιτήδειοι μερικώς ασφαλίζουν , οι οργανωμένες επιχειρήσεις οφείλουν να κάνουν πράξη την αυτορρύθμιση της πλήρους νομιμότητας . Να απομονωθούν οι λογικές της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής και των γραφικών τροχονόμων του ανταγωνισμού που μας θυμίζουν τις πρακτικές της αληθινής παραπαιδείας … Ο Φροντιστηριακός Χώρος οφείλει να διεκδικήσει αταλάντευτα την επιχειρηματική του νομιμοποίηση με την ίδια θέρμη που επέβαλε την παιδαγωγική και εκπαιδευτική του αναγνώριση .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *