Κοινωνικό Αγαθό το Φροντιστήριο

Rear view of class raising hands

Η πολύπλευρη κοινωνική και οικονομική κρίση , η οποία κατά την ταπεινή μας άποψη είναι πρωτίστως πρόβλημα του νεοελληνικού κράτους , αναδεικνύει την αναγκαιότητα και την προτεραιότητα των αγαθών . Κοινωνικό αγαθό Σύντροφοι το Φροντιστήριο ! Η αποδελτίωση των εκπαιδευτικών ειδήσεων στις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης το αποδεικνύει περίτρανα … Συνδικαλιστικές οργανώσεις τύπου ΠΑΜΕ , Εκκλησία , Δήμοι , Περιφέρειες , ΕΛΜΕ , ποικιλώνυμοι Κοινωνικοί Φορείς , Συνεταιρισμοί Καταναλωτών … Όλοι υπογραμμίζουν την ανάγκη του Φροντιστηριακού Αγαθού … Αν σε όλους αυτούς προστεθεί και το ίδιο το κρατικό σχολείο που διοργανώνει εδώ και δεκαετίες προγράμματα Ενισχυτικής και Πρόσθετης τότε το Φροντιστηριακό Αγαθό είναι όντως Ευλογημένο … και το άρθρο της προηγούμενης ανάρτησης δικαιολογημένα ανακαλύπτει την Επιβολή των Φροντιστηρίων με την συνδρομή των πλέον φανατικών τους αντιπάλων …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *