Έργα και Ημέραι Φροντιστών

230px-Werke_und_Tage

Στην περιοχή των Δωδεκανήσων, η συμβολή των φροντιστηριακών καθηγητών στην οικονομική στήριξη των οικογενειών έχει παρελθόν. Οι καθηγητές στα φροντιστήρια της Ρόδου παράγουν κοινωνικό έργο τα τελευταία έξι χρόνια. «Σε όλη τη Ρόδο τα άπορα παιδιά κάνουν δωρεάν φροντιστήριο», λέει ο κ. Μπάρδος. Μιλώντας με τον ίδιο διαχωρίζονται δύο έννοιες που για κάποιους είναι ταυτόσημες: φροντιστήριο και παραπαιδεία. Κάθε Σεπτέμβρη ο ίδιος πηγαίνει στις υπηρεσίες Πρόνοιας του δήμου και στην Περιφέρεια Δωδεκανήσου και ζητάει τα ονόματα των παιδιών που στηρίζονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο κάθε περιοχής. Χωρίς κανένα οικονομικό κόστος, τους δίνεται η ευκαιρία να εγγραφούν σε όποιο φροντιστήριο είναι κοντά στο σπίτι τους.(πηγή “Ελευθεροτυπία”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *