Μύθοι και Αλήθειες για το Νέο Λύκειο

213DFF09F88F1C921C1213405EA382D1

Ποιες είναι όμως οι μεγάλες αλλαγές στο Λύκειο ; Όπως εξηγεί ο εκπαιδευτικός κ. Γιώργος Χατζητέγας , οι μαθητές εφέτος θα ανακαλύψουν έξι νέα σημεία :
• Οι προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και της Β’ Λυκείου στο νέο Λύκειο καθώς και οι απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης ως αριθμητικό σύνολο εξεταζομένων μαθημάτων δεν θα είναι περισσότερες , αλλά ούτε πανελλαδικές . Οι εξετάσεις θα είναι ενδοσχολικές με την επιτήρηση των καθηγητών . Τα γραπτά θα διορθώνονται από τους ίδιους τους διδάσκοντες καθηγητές και η συνήθως υψηλή προφορική βαθμολογία δεν θα προσαρμόζεται στη γραπτή … (από το ένθετο του “Βήματος” για το Νέο Λύκειο)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *