Τριχοτομημένη η Ιδιωτική Εκπαίδευση

392

Πρώτον, ένα μικρό τμήμα των ιδιωτικών σχολείων – «πρώτης ταχύτητας» λειτουργεί στη βάση της αναπαραγωγής της κοινωνικής «ελίτ», καθώς φιλοξενεί αποκλειστικά παιδιά που προέρχονται από τα ανώτατα εισοδηματικά στρώματα ή από κοινωνικές ομάδες που κατέχουν υψηλές θέσεις στην πολιτική ιεραρχία. Τα «σχολεία με όνομα» εμφανίζονται σαν ένα από τα μέσα της «στρατηγικής για διάκριση» που οι ευνοημένες κοινωνικές κατηγορίες χρησιμοποιούν για την αναπαραγωγή τους και στο πλαίσιο αυτό τα υψηλά δίδακτρα αποτελούν, ως προς τις συνέπειές τους, τόσο στοιχείο διαφοροποίησης των πελατών – καταναλωτών τους όσο και ασφαλιστική δικλίδα για τους «παρείσακτους» στην κοινωνία της «ελεύθερης» επιλογής προσώπων και υπηρεσιών.(άρθρο του Χρήστου Κάτσικα στην “Εφημερίδα των Συντακτών”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *