Ευφυείς Αλγόριθμοι Παιδείας

daie-algorithms

Αν προσπαθήσει κανένας να συμπυκνώσει τη μεταρρυθμιστική απόπειρα του Νέου Λυκείου θα μπορούσε να αναφέρει: αντικειμενικές σε σημαντικό βαθμό αξιολογήσεις προαγωγής και απόλυσης από το Λύκειο, έμφαση στη Γενική Παιδεία στην Α’ και τη Β’ Λυκείου στις οποίες οι μαθητές θα κλιθούν να διαγωνιστούν σε όλα τα μαθήματα, επικίνδυνη εξειδίκευση στην τελευταία τάξη στην οποία ο μαθητής θα κλιθεί να επιλέξει ένα από τα πέντε ή έξι επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης. Οι κατευθύνσεις μετονομάζονται στη Β’ Λυκείου σε Ομάδες Προσανατολισμού και είναι τελικώς δύο ενώ στην Γ’ Λυκείου οι Ομάδες Προσανατολισμού γίνονται τρεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή ή την απόλυση του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού 10 αντί του 9,5 που ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ για την απόλυση από τη Γ’ Λυκείου ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής βαθμολογίας στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά θα πρέπει να είναι ίσος ή ανώτερος του 10. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ο μαθητής επιλέγει τελικώς ένα επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης και διαγωνίζεται σε πανελλαδικές εξετάσεις σε 4 μαθήματα. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι τα επιστημονικά πεδία θα είναι πέντε: Ανθρωπιστικές & Νομικές, Θετικές & Τεχνολογικές, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Οικονομίας, Επιστήμες Παιδαγωγικών και αναμένεται ως έκτο το προαναγγελθέν Στρατιωτικό πεδίο. Καθοριστικό λόγο για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο θα έχουν οι βαθμοί των τεσσάρων εξεταζομένων μαθημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου και ένας πέμπτος βαθμός ο οποίος θα προέρχεται από τις επιδόσεις και των τριών λυκειακών τάξεων, αφού προηγουμένως προσαρμοστεί στον μέσο όρο των πανελλαδικών. Κοντολογίς, ο ευφυής αλγόριθμος παρά τις ατυχείς του περιπέτειες προσπαθεί να χαϊδέψει τα χρόνια σύνδρομα της ελληνικής εκπαιδευτικής τραγωδίας. Ο καθηγητής του δημόσιου σχολείου αισθάνεται πιο ισχυρός με τη χρήση της βαθμολογίας, οι επίορκοι που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα χωρίς να διακινούν τον προσωπικό λογαριασμό της μισθοδοσίας τους ευελπιστούν ότι θα κάνουν χρυσές δουλειές, εμείς οι Φροντιστές αναμένουμε επαύξηση των εγγραφών στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου και οι εμπνευστές του Νέου Λυκείου ευελπιστούν στην ανασυγκρότηση της λυκειακής βαθμίδας μέσω αντικειμενικών αξιολογήσεων. Όλοι επομένως μπορούν να είναι ευχαριστημένοι … Η εφαρμογή των προτεινομένων εφόσον ψηφιστούν τις επόμενες ημέρες είναι λογικό και αυτονόητο να αφυπνίσει μαθητές και διδάσκοντες οι οποίοι εφησυχάζουν εδώ και χρόνια σε ένα αποδιοργανωμένο Λύκειο. Αναπόφευκτα όμως οι σοβαρές αξιολογήσεις στο Γενικό Λύκειο θα οδηγήσουν στη μείωση του μαθητικού του πληθυσμού και ασφαλώς αυτό θα αφορά κατά κύριο λόγο εκείνους που προέρχονται από τις ασθενέστερα οικονομικά τάξεις. Κάθε απόπειρα αναβάθμισης του Λυκείου, η οποία επιτυγχάνεται μόνο με σοβαρές αξιολογήσεις, χρειάζεται εκ παραλλήλου και έναν διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης της εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση θα πρέπει να διατυπωθούν προτάσεις ρεαλισμού και όχι κρατισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *