Αντιφάσεις του Πρόχειρου Λόγου

23969-trotsky

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στο ιστολόγιό του αναδεικνύει της αντιφάσεις του εύκολου καταγγελτικού λόγου της κ. Στεφανάκου στην “Αυγή” αναφορικά με το Νέο Λύκειο . Χαρά στην υπομονή του γιατί προσωπικά διολισθαίνω στην εξ ίσου καταγγελτική απόρριψη χωρίς τεκμηρίωση και μέθοδο . Ο Έν Καλάμαις Μιχάλης δίνει απαντήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη από εκείνους που έχουν καβαλήσει το Καλάμι μιας αντιδραστικά ψευδεπίγραφης “αριστερής δημοσιογραφίας” που δεν τολμάει να γράψει τις εκπαιδευτικές αντιπροτάσεις χωρίς να καταφύγει στις γενικότητες που επιεικώς προκαλούν …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *