Η Εργατική Τάξη Πάει στον Παράδεισο

2314226857_7451947cd1

Η επιτυχία κρίνεται από το αποτέλεσμα – και όχι από τις κακόβουλες φήμες εμπαθών και άσπονδων φίλων και εχθρών – γιατί εδώ δίνουμε τις μάχες με πάθος παιδείας και δημιουργίας … δεν είμαι ποτέ βέβαιος για το αποτέλεσμα θέλω όμως να εξασφαλίζω την προσπάθεια ως πρωταρχική αιτία που μας οδηγεί στο καλύτερο … αγαπώ την ομάδα που μετουσιώνει την προσωπική αξία σε συλλογική ευφυΐα … και ευχαριστώ όλους όσοι την συνυπηρετούν μαζί μας … οι αριθμοί μας δικαιώνουν ως υπέροχη ηθική ανταμοιβή  , κόπων και θυσιών , υπέρτερη της υλικής μας υφαίρεσης που θα εισπραχθεί στο μέλλον … γιατί η Εργατική Τάξη πάει στον Παράδεισο …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *