Αρχέτυπα Αριστερού Κρατισμού

AOX_Oute-gar-arxein_AF

“Στη συνέχεια εκεί που γράφουμε και ορθά για την ιδιωτική εκπαίδευση και την φροντιστηριακή παραπαιδεία παραλείπουμε αδικαιολόγητα την πάγια θέση μας ότι αποτελούν παθογένεια του εκπαιδευτικού συστήματος η οποία θα καταστεί περιττή μέσα από την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου …” Αυτά γράφει μεταξύ άλλων ο Σύντροφος της πάλαι ποτέ Ανανεωτικής Αριστεράς , Άλκης Ρήγος , στην “Αυγή” , ασκώντας κριτική στις λεκτικές διαφοροποιήσεις των Συνεδριακών Θέσεων οι οποίες δεν είναι αρκούντως “καθαρές” αναφορικά με την ελεύθερη πρόσβαση και την “παθογένεια” της ιδιωτικής παιδείας … Η παθογένεια της Αριστεράς είναι ο Κρατισμός και η κατάρρευση του Σοβιετικού μοντέλου δεν δίδαξε τίποτα ούτε στους ρομαντικούς Δογματικούς ούτε σε ψευδώνυμους Ανανεωτές … Η κοινωνία των πολιτών θα καταστήσει το κράτος περιττό στην παραγωγή των εκπαιδευτικών αγαθών και θα περιορίσει τον ρόλο της Πολιτείας στην τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών της Παιδείας και στην σταθμισμένη υπέρ των αδυνάτων χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών . Ενάντια στα αραχνιασμένα αρχέτυπα του Αριστερού Κρατισμού οι θεωρητικοί των “Αναθεωρητών” ας αποδεχθούν τις διδαχές της ιστορίας για να μην ταλαιπωρούν εκείνους που οραματίζονται την κοινωνική πρόοδο με τις ανόητες λογικές των κρατικών μονοπωλίων …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *