Εικόνες από το Παγκόσμιο Φροντιστήριο


Εικόνες και video από το Παγκόσμιο Φροντιστήριο οι οποίες αποτελούν το υποστηρικτικό υλικό μιας ομιλίας για την παράλληλη μη τυπική εκπαίδευση ανα την υφήλιο . Η παρουσίαση έγινε στο www.prezi.com που υπερβαίνει το παραδοσιακό power point … Η αναθεώρηση της ομιλίας εν όψει του Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης κρίνεται αναγκαία καθώς νέα εκπληκτικά στοιχεία θεμελιώνουν την άποψη των εναλλακτικών διαδρομών στην παιδεία . Να είστε όλοι εκεί !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *