Στον Άγιο Γερμανό

0326_89022
Στον ιστορικό Άγιο Γερμανό, το πάλαι ποτέ Γερμάν των Βαλκανίων , στο κεφαλοχώρι της συνύπαρξης του Σλαβόφωνου και του Ελληνόφωνου πολιτισμού , στο χωριό που ερήμωσε στον εμφύλιο , εκεί οι Φροντιστές έδωσαν το εκπαιδευτικό παρόν . Οι λιγοστοί μαθητές ενημερώθηκαν για το μηχανογραφικό και τις σχολές του . Τα εύσημα στον Σύλλογο της Δυτικής Μακεδονίας και σε εκείνους τους άξιους που μοχθούν διαχρονικά καθ’ υπέρβαση και παράδειγμα προς μίμηση .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *