Αναβολή των Νέων Εξεταστικών Σχεδίων

untitled
Ενώ τη Δευτέρα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας αλλά και αρκετοί δημοσιογράφοι εξέφραζαν την βεβαιότητα ότι τα νέα εξεταστικά σχέδια του Υπουργείου Παιδείας θα είχαν άμεση εφαρμογή από την επόμενη Ακαδημαϊκή Περίοδο οι ωριμότερες σκέψεις προέκυψαν… οι όποιες αλλαγές δε θα αφορούν την επόμενη Ακαδημαϊκή Χρονιά και κατά συνέπεια καμία αλλαγή δεν αναμένεται στον υπάρχον εξεταστικό πλαίσιο. Η θερινή προετοιμασία μπορεί να ξεκινήσει με το υπάρχον εξεταστικό σε ισχύ. Συμπληρωματικά και αναφορικά με τον ανταγωνισμό της φροντιστηριακής αγοράς αυτός εκδηλώνεται σε δύο πλέον επίπεδα. Το ένα αφορά τα δίδακτρα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά χαμηλά άνευ αποδείξεων. Το δεύτερο είναι η αγορά των ωρομισθίων των καθηγητών η οποία παρά τις δυνατότητες που υπάρχουν να αποτυπωθούν τα πάντα νομίμως έχει ήδη διολισθήσει στο εξής απαράδεκτο: δελεαστικά, ονομαστικά ωρομίσθια της τάξεως των 11 ευρώ ανά ώρα άνευ δώρων και επιδομάτων και με ονομαστική τιμή ασφάλισης κάτω από τα 5 ευρώ και όχι προφανώς για το σύνολο των ωρών. Αυτή είναι η εικόνα των ημερών στην οποία καθρεφτίζονται κλασσικές και ανυπέρβλητες παθογένειες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *