Ποιο Λύκειο ; το Φροντιστήριο !

34_grafima-thumb-large

Το 93,2% των μαθητών παρακολουθεί φροντιστήριο από 11 έως 20 ώρες την εβδομάδα . Ο μέσος όρος παρακολούθησης για τον μαθητή της Γ’ Λυκείου αντιστοιχεί σε 14,9 ώρες την εβδομάδα . Συνδεδεμένο πλήρως με το εξεταστικό σύστημα , το φροντιστήριο έχει αναδειχθεί , χωρίς να είναι στην πραγματικότητα , σε χώρο μάθησης με μία και μόνο λειτουργία : την προπαρασκευαστική για τα πανεπιστήμια . Η άποψη ότι το φροντιστήριο είναι ένα σχολείο πλήρους και αποκλειστικής προετοιμασίας για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση έχει εδραιωθεί στη συνείδηση μαθητών αλλά και γονέων , με αυξητικές μάλιστα τάσεις , παρά την οικονομική κρίση .(πηγή “Ελευθεροτυπία”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *