Το Τελευταίο Μηχανογραφικό

varfla-thumb-large

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα Τμήματα του νέου Ακαδημαϊκού Χάρτη της Χώρας κατανεμημένα ανά επιστημονικό πεδίο , καθώς και τα Τμήματα που τίθενται σε μεταβατικότητα . Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης διαθέτει πλέον 405 Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ συνολικά , έναντι 534 Τμημάτων πριν την εφαρμογή του Σχεδίου «Αθηνά» , δηλαδή ο αριθμός αυτών που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν είναι 129 . Σε μεταβατικότητα , δηλαδή σε λειτουργία έως την αποφοίτηση των εισαχθέντων 2012-2013, τίθενται 26 Τμήματα .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *