Τελική Πρόταση

9DAF2B73FDF371CA6A5C7777F68DD168

Την τελική πρόταση του υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο «Αθηνά» , έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας . Σήμερα τα τμήματα είναι 534 εκ των οποίων στο Μηχανογραφικό Δελτίο της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2012 – 2013 είχαν συμπεριληφθεί τα 481 . Μετά την αναδιάταξη του σχεδίου «Αθηνά» , τα τμήματα είναι 384 , εκ των οποίων 134 στα ΤΕΙ και 250 στα ΑΕΙ. Δηλαδή καταργούνται συνολικά 150 τμήματα (ή 97 από το Μηχανογραφικό του 2012-13). Δείτε εδώ την τελική πρόταση .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *