Απολυτήριο Παιδείας

9780812696004_p0_v1_s260x420

Ο κύριος προβληματισμός όσων σχεδιάζουν , τις αναμενόμενες από καιρό αλλαγές , στο Λύκειο εστιάζεται στην μορφή και την εκπαιδευτική αναγκαιότητα των Κατευθύνσεων στις δύο τελευταίες τάξεις . Οι τάσεις είναι προδιαγεγραμμένες από το πρόσφατο παρελθόν . Η πρώτη πρόταση , η οποία ανατρέπει και το σημερινό σύστημα πρόσβασης , είναι να καταργηθούν εντελώς οι κατευθύνσεις στην Β’ Λυκείου και να δημιουργηθούν στην τελευταία τάξη τρείς , προς τα αντίστοιχα γνωστικά πεδία των θεωρητικών των θετικών και των οικονομικών σπουδών . Η δεύτερη , περισσότερο ρεαλιστική και συμβατή με τα ισχύοντα για την πρόσβαση , προτείνει δύο Κατευθύνσεις στην Β’ Λυκείου και διατήρηση των υπαρχόντων στην Γ’ μέχρι νεωτέρας αναπροσαρμογής του εξεταστικού . Οι “εμβαθύνσεις” που είχαν αναγγελθεί δεν έχουν τύχη καθώς θυμίζουν Φροντιστήριο … Εμείς σε προηγούμενες αναρτήσεις , από το ευρωπαϊκό σχολείο , δώσαμε το κατά την δική μας άποψη ορθό , Απολυτήριο Παιδείας κατά το διεθνές πρότυπο με έμφαση στην ποιότητα και την αντικειμενική αξιολόγηση …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *