Συνοικιακά Φροντιστήρια & Πανεπιστήμια

ο Υπουργός της Παιδείας ...  Άγγελος  της Αθηνάς

“Είναι δυνατόν να υπάρχουν τμήματα τα οποία δεν έχουν μέλη ΔΕΠ ή έχουν ένα ή δύο ή τρία ; Μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα ; Εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ; Στέλναμε τα παιδιά σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ χωρίς όμως να έχουν τα εχέγγυα μιας επιστημονικής κοινότητας. Περισσότερο έμοιαζαν δυστυχώς με συνοικιακά φροντιστήρια !” Τάδε έφη ο Υπουργός Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μεταξύ των άλλων σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ και στην Σια Κοσιώνη . Η αναφορά του Υπουργού στα Συνοικιακά Φροντιστήρια της Παιδείας ουδόλως μας ενόχλησε ! Πρώτον γιατί ο κ. Αρβανιτόπουλος , ως τέκνο δια βίου Φροντιστή , γνωρίζει και εκτιμά το έργο που συντελείται στην άτυπη βαθμίδα της εκπαίδευσης . Δεύτερον γιατί τα Συνοικιακά Φροντιστήρια  είναι κύτταρα Παιδείας τα οποία  μάλλον υπερέχουν των συνοικιακών ιδρυμάτων που το σχέδιο “Αθηνά” επιτέλους καταργεί . Τέλος κάθε αναφορά στο Φροντιστήριο ακόμα και ως μονάδα μέτρησης της τριτοβάθμιας αθλιότητας μάλλον υπογραμμίζει τον ρόλο μας . Δείτε τη σχετική συνέντευξη ενός Υπουργού που αποδεικνύεται ο ανθεκτικότερος και ο ριζοσπαστικότερος εκείνων της μετά τον Γεράσιμο εποχής !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *