Πτυχία για Κορνίζα

juku

Δυστυχώς σε αυτό συμπλέουν και οι εκπαιδευτικοί. Κάποιοι ενεργητικά: δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα, οι εκπαιδευτικοί έρχονται τρίτοι, μετά τους γιατρούς και τους μηχανικούς, στη φοροδιαφυγή . Φυσικά από τα φροντιστήρια . Άλλοι πάλι και μαζί και η συνδικαλιστική τους ηγεσία, παθητικά, αντιδρώντας ουσιαστικά σε κάθε αλλαγή . Οταν, για παράδειγμα, είχε συζητηθεί η δυνατότητα να εισαχθεί και σε ελληνικά σχολεία το Διεθνές Μπακαλορεά , η ΟΛΜΕ είχε αντιταχθεί σκληρά – ίσως γιατί φοβήθηκε τι θα «ψηφίσουν» , με τις επιλογές τους , οι γονείς . Το αποτέλεσμα είναι ότι προσφέρεται μόνο στα ιδιωτικά σχολεία , προς δόξαν των ίσων ευκαιριών . (άρθρο του Παντελή Καψή στο Έθνος)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *