Κρατικό , Κοινωνικό , Ιδιωτικό , Παγκόσμιο , το Φροντιστήριο δεν Αμφισβητείται

Ed_Ruscha_All_Points_Black_State_596

Τα ιδιωτικά φροντιστήρια είναι μια πραγματικότητα στην εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων , δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στα ελληνικά σχολεία . Σε αυτά όμως πλέον δε μπορούν να στραφούν πολλοί μαθητές, οι γονείς των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα . Στο σημείο αυτό έρχονται τα Κοινωνικά Φροντιστήρια εξασφαλίζοντας τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι παρέχοντας αφιλοκερδώς μαθήματα σε μαθητές όλων των βαθμίδων. Η συγκεκριμένη δράση θα πάρει πάρει σάρκα και οστά στην περιοχή μας με πρωτοβουλία του Δήμου , για την οποία , όπως διαβεβαίωσε ο δήμαρχος «δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από ιδιώτες φροντιστές και αυτό τους τιμά . Και γενικά δεν υπήρξε καμία αντίδραση στις κοινωνικές πρωτοβουλίες του Δήμου Κομοτηνής από επαγγελματίες που ενδεχομένως θα θεωρούσαν ότι θίγονται» .( πηγή εφημερίδα “Χρόνος”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *