Οι Φροντιστές της Ευρώπης Υπέρ των Dershane

avrupa-dershane-sektoru-bu-sektorden-vazgecilemez-224313
ENES Başkanı George Hagitegas, çocuklara kaliteli eğitim vermemenin hürriyet ve demokrasiye ters olduğunu söyledi. Türkiye’deki dershanecilik sektörü için destek olacağını belirten Hagitegas, dershanelerin vazgeçilmez bir unsur olduğunu kaydetti. Hagitegas, dershanelerin dünyanın her yerinde var olduğuna ve yürüdüğüne dikkat çekti .(source Focushaber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *