Χρόνοι της Ανάπτυξης

Audacia

Κάθε περιορισμός για το ποιος έχει δικαίωμα να κάνει τι, να καταστεί άκυρος για πέντε χρόνια, ή μέχρι η ανεργία να υποχωρήσει κάτω από 10%, και μετά οι τυχόν περιορισμοί να ξανασχεδιαστούν από μηδενική βάση. Το ξέρατε, π.χ. ότι οι εκδότες βιβλίων εκμάθησης αγγλικής δεν επιτρέπεται να τα πωλούν απ’ ευθείας στα φροντιστήρια, πράγμα που επιβαρύνει τις τιμές κατά 30% ; (ένα άρθρο για την ανάπτυξη του Αρίστου Δοξιάδη στην Καθημερινή)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *