Κύπριοι Φοιτητές

imagesCA841Z7C
Το ακαδημαϊκό έτος 2010- 2011 ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που σπούδαζαν στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ανήλθε στις 32.118, εκ των οποίων οι 22.092 ήταν κυπριακής καταγωγής και οι υπόλοιποι 10.026 ξένοι φοιτητές . Από τους 32.118 φοιτητές, οι 21.734 σπούδαζαν σε δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου , ενώ οι 10.384 στη δημόσια και ιδιωτική μη πανεπιστημιακή τριτοβάθμια εκπαίδευση (κολέγια και αστυνομική ακαδημία) . Οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν συνολικά 19.199 άτομα . (πηγή ΑΠΕ και Καθημερινή)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *