Τι Απέγινε το Ψηφιακό Φροντιστήριο

Η ανάπτυξης μιας ψηφιακής σχολικής πλατφόρμας χαιρετίσθηκε από τους Φροντιστές ως μία σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης στην Παιδεία μας . Γράψαμε μάλιστα τότε ότι η σωστή λειτουργία και η δυναμική συνέχεια του Ψηφιακού Φροντιστηρίου αποτελεί μια ανταγωνιστική “πρόκληση” για το ιδιωτικό Φροντιστήριο με εχέγγυα επιτυχίας πολύ περισσότερα από κάθε προηγούμενη πρόσθετη διδακτική στήριξη . Οι Φροντιστές επαύξησαν θεαματικά την επισκεψιμότητα της πλατφόρμας αξιοποιώντας το χρήσιμο και νέο εκπαιδευτικό υλικό όπως στο παρελθόν έπραξαν με τα θέματα του ΚΕΕ … Σήμερα έχω την αίσθηση ότι το εγχείρημα έχει εγκαταλειφθεί καθώς καμία προσθήκη δεν πραγματοποιείται … Το video αποτελεί μνημείο και απόδειξη της νεοελληνικής ασυνέχειας την οποία μάλλον διαισθάνονται οι δύσπιστοι έφηβοι όταν ο τότε Γενικός τους προαναγγέλλει ότι δεν θα  χρειάζεται το Φροντιστήριο που κοστίζει …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *