Στον Αστερισμό της Samba και του Tango

samba and tango

Το μέλλον της χώρας μοιάζει να είναι απολύτως προβλέψιμο και μη αναστρέψιμο, παρά την πρόσκαιρη εορταστική αισιοδοξία των κυβερνώντων. Οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι ραγδαίες την άνοιξη του , ’13 καθώς το πολιτικό μας σύστημα θα εξαντλήσει χωρίς αποτέλεσμα μια ακόμα δόση των πιστωτών και θα επικυρώσει την ανικανότητά του να προστατέψει ολόκληρη την κοινωνία από τα χειρότερα . Το γεγονός, μάλιστα, ότι από τον πακτωλό των δανεικών δισ ένα ελάχιστο κλάσμα θα φθάσει στην αγορά είναι ενδεικτικό και προδιαγράφει τα επακόλουθα . (ένα άρθρο στην “Αιχμή”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *